فرهنگ  سؤال و پرسش در توسعه کسب‌وکار

فرهنگ  سؤال و پرسش در توسعه کسب‌وکار بخش اول مقدمه اصولاً نحوه فکر کردن انسان به‌صورت سؤال و جواب  است.  زیرا فقط عقل  براى انسان است  نه موجودات دیگر و تمام‌کارهای انسان بر پایه سؤال و جواب است به‌عنوان مثل صبح که از خواب بیدار می‌شویم با چنین سوا لاتی روبرو هستیم  چی بخورم؟ چی …

فرهنگ  سؤال و پرسش در توسعه کسب‌وکار ادامه »